Gymnasium

Gymnasium – este corespondentul unui liceu şi se finalizeaza cu un examen  general de bacalaureat ( Allgemeines Abitur ) la sfârşitul clasei a 12-cea; absolvirea clasei a 10 –cea în cadrul unui gimnaziu este echivalent cu obţinerea Mittlere Reife