Sistemul de invăţământ preuniversitar în Germania este axat pe trei forme de învăţământ. Gymnasium, Fachoberschule şi Berufsoberschule.