Sistemul de invătământ şcolar

Ca şi cetăţeni europeni, cetăţenii români şi copiii acestora au dreptul de a urma cursurile unei şcoli în Germania în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii germani. Aceştia au dreptul de a fi înscrişi într-o clasa al carei nivel este acelaşi cu cel din România, neţinând cont de nivelul de limbă la care se află şcolarul. Copiii de emigranţi români au dreptul la ore gratuite de limba germană, pentru ca integrarea acestora să fie cât se poate de uşoară.

Educaţia şcolară obligatorie începe în Germania ca şi în România la vârsta de 6 ani. Sistemul instituţional şcolar este diferit de cel din România şi este structurat după cum urmează