Contract de gaz

Deschidere gaz – Încheierea unui contract de furnizare a gazului metan

Cererea de furnizarea a gazului metan trebuie făcută din timp, odată ce ați luat decizia la serviciile căruia dintre furnizori doriți să apelați. În principiu trebuie evitat un contract cu o durată minimă de contractare mare, pentru ca în cazul unei eventuale schimbări de domiciliu sau în cazul creșterii tarifelor de către firmă care vă furnizează gazul metan să vă fie mai ușor să reziliați contractul. În Germania există peste 700 de firme de furnizare a gazului metan, dintre care marea majoritate furnizează gaz numai regional.

 

Încetarea unui contract de furnizare a gazului metan - Termenul de reziliere și perioada minimă de contractare

Cererea de încetare a contractului de furnizare a gazului metan trebuie de asemenea făcută din timp, în cazul schimbării de domiciliu. Termenul de reziliere și o eventuală existență a unei clauze referitoare la perioada minimă de contractare sunt stipulate ori în contract, ori pot fi aflate întrebând firma furnizoare a gazului metan.

Termenul de reziliere a unui contract de furnizare a gazului metan este de la 4 săptamâni la 3 luni, ca și în cazul contractului de livrare a energiei electrice. În cazul unei schimbări de domiciliu, există posibilitatea de a rezilia contractul de furnizare a gazului metan înainte de expirarea perioadei minime de contractare, numai dacă firma furnizoare nu va putea oferi același tarif și la noul domiciliu.

 

Rezilierea contractului de furnizare a gazului metan înainte de termen

Dacă firma furnizoare de gaz metan măreste tariful înainte de expirarea perioadei minime de contractare, aveți posibilitatea și totodata dreptul de a rezilia contractul și de a căuta o altă firmă ale cărei oferte sunt mai avantajoase.

 

Forma rezilierii unui contract de furnizare a gazului metan

Un contract de furnizare a gazului metan se reziliază în scris. În cererea de reziliere a contractului trebuie precizat numarul contractului și trebuie, de asemenea, ținut cont și de termenul de reziliere, excluzând situația unei măriri nejustificate a tarifului de livrare a gazului metan când puteti rezilia contractul înainte de termenul prevăzut în contract. Totodată trebuie să cereți să vi se confirme primirea cererii de reziliere și a datei de la care încetează raportul contractual.