Indemnizaţia pentru creşterea copilului (Elterngeld)

Această indemnizaţie este menită să sprijine financiar familiile cu copii mici şi este concepută ca un înlocuitor al salariului. Durata acestei indemnizaţii este de maxim 14 luni de la naşterea copilului şi trebuie solicitată printr-o cerere scrisă.

Dreptul pentru obţinerea acestei indemnizaţii îl au persoanele care:

· au domiciliul în Germania;

· trăiesc cu copilul în aceeaşi locuinţă/ casă;

· cresc şi educă copilul;

· nu lucrează deloc sau nu lucrează mai mult de 30 de ore săptămânal.

Durata maximă de 14 luni a indemnizaţiei este compusă dintr-o perioadă de maxim 12 luni de plată către unul dintre parinţii copilului ( în general mama ) şi minim 2 luni de plată către celălalt părinte ( în general tatăl ), cu condiţia ca amândoi părinţii să îndeplinească criteriile de beneficiari prezentate mai sus.  Aşadar, mama şi tatăl pot obţine împreună 7 luni de indemnizaţie, dacă îşi exprimă aceasta intenţie de la bun început odată cu depunerea cererii de obţinere a indemnizaţiei pentru creşterea copilului.

În cazul în care unul dintre părinţi se află în incapacitate de a creşte copilul, din motive de sănătate, fapt care trebuie dovedit printr-un document medical,  celălalt părinte poate beneficia de plata indemnizatiei pe toata perioada de 14 luni. De asemenea, părintele/ părinţii pot solicita dublarea lunilor de indemnizaţie luând în calcul înjumătăţirea acesteia.

În cerere, părinţii respectiv părintele trebuie să precizeze în cererea de acordare a indemnizatiei pentru ce perioadă doresc / doreşte să primească indemnizaţia.

Calcularea indemnizaţiei pentru persoanele care renunţă la orice activitate profesională, se efectuează în funcţie de venitul acesteia dintr-o activitate profesională în ultimele 12 luni calendaristice până la naşterea copilului. Ea se ridică la 67% din venitul net, maxim însă 1800 de Euro lunar. În cazul în care venitul net se află între 340 şi 1000 de Euro lunar, procentajul creşte pentru fiecare 2 Euro de venit mai mic de 1000 cu 0,1 %, până la 100%.

Pentru veniturile între 300 şi 340 de Euro procentajul rămâne de 100% din venit, iar pentru veniturile sub 300 de Euro, indemnizaţia se plateşte pauşal cu 300 de Euro lunar. Pentru obţinerea acesteia nu se plătesc taxe sociale sau impozite.

Exemplul 1: venit net lunar 1400 Euro;  67% din 1400 = 938 Euro indemnizaţie lunară

Exemplul 2: venit net lunar 3200 Euro; 67% din 3200 = 2144 Euro, indemnizaţia maximă este însă de 1800 Euro lunar

Exemplul 3: venit lunar net 580 Euro; 1000 – 580 = 420 : 2 = 210 * 0,1 = 21; procentajul de calculare creşte deci cu 21% şi se ridică la 88% din 580 Euro = 510, 40 Euro indemnizaţie

Pentru persoanele cu venit din alte activităţi (Gewerbetreibende) (neangajaţi sau nesalariaţi ), calculul indemnizaţiei are ca bază venitul ultimului an fiscal stipulat în decizia de impozit ( Steuerbescheid ) emis de administraţia fiscală ( Finanzamt ).

La naşterea multipleţilor, se obţine un bonus de 300 Euro lunar pentru fiecare copil, iar în cazul în care părintele/ părinţii cresc în timpul perioadei de acordare a indemnizaţiei pentru nou nascut şi alt copil sub 3 ani, sau doi copii sub 6 ani, indemnizaţia se măreşte cu 10 % de copil , minim însă 75 de Euro lunar.

Persoanele care nu au obţinut venituri din activităţi profesionale, cum ar fi şomeri, studenţi, casnici etc...obţin indemnizaţia minimă de 300 de Euro lunar.

Indemnizaţia pentru persoanele care lucrează în continuare, însă nu mai mult de 30 de ore săptămânal, se calculează din diferenţa venitului anterior şi cel din perioada obţinerii indemnizaţiei. Aşadar 67% din diferentă, însă minim 300 de Euro şi maxim 1800 de Euro.

Indemnizaţia pentru creşterea copilului poate fi redusă în funcţie de veniturile obţinute din alte indemnizaţii din partea instituţiilor sau organelor de stat obţinute de către beneficiar,cum ar fi, indemnizaţie pentru creşterea copilului, indemnizaţia pentru concediul de maternitate ( Mutterschaftsgeld ) platită de asigurarea de sănătate şi de angajator,  ajutorul de somaj, pensie de bătrâneţe, pensie de boală etc...

Cererea pentru solicitarea indemnizaţiei pentru creşterea unui copil şi anexele acesteia se pot înainta la autorităţiile responsabile în funcţie de land-urile în care solicitanţii domiciliază, cât şi la primăriile acestora.

Pe lângă formularul de cerere a indemnizaţiei, solicitantul trebuie să depună şi următoarele acte:

· adeverinţa care prin care este atestată naşterea copilului emisă de starea civilă a primăriei special pentru acest tip de indemnizaţie ( Geburtsbescheinigung für Elterngeld );

· adeverinţa acordării indemnizaţiei pentru concediul de maternitate (Bescheinigung über das Mutterschaftsgeld ) emisă de asigurarea de sănătate (gesetzliche Krankenversicherung );

· adeverinţa care face referire la suma şi perioada suplimentului indemnizaţiei pentru concediul de maternitate ( Bescheinigung über die Höhe und Dauer des Arbeitgeberzuschusses zum Mutterschaftsgeld ) emis de angajator;

· declaraţia de venit ( Erklärung zum Einkommen ) al cărei formular se află în anexa formularului de acordare a indemnizaţiei pentru creşterea copilului.

Se recomandă înaintarea cererii imediat după naşterea copilului/copiilor, datorită faptului că indemnizaţia se acordă retroactiv doar pe trei luni de la data depunerii cererii de acordare a acesteia.