Sistemul de sănătate

Vizita la cabinetele medicale, stomatologice şi la spitale se efectuează în general în urma unei programări telefonice. Pacienţii se împart în 3 categorii diferite:

pacienţi asiguraţi la casele naţionale de sănătate ( AOK, BKK, DAK etc. ), pacienţi neasigurati şi pacienţi asiguraţi la companii private de asigurare. Medicii sunt remuneraţi de obicei de către casele de asigurări şi nu de către pacienţi, aceştia din urmă plătind lunar asigurarea de sănătate.

Pacienţii asiguraţi obligatoriu sau voluntar la asigurările sociale de sănătate,  care au împlinit vârsta de 18 ani plătesc la prima vizită pe trimestrul în curs la fiecare medic sau la spital o taxă de 10 Euro. Această taxă de 10 Euro plătită la prima vizită este valabilă pe toată durata trimestrului, indiferent de numărul vizitelor la medicul respectiv. La spital asiguratul plăteşte pentru fiecare zi din primele 14 zile de spitalizare 10 Euro pe zi, exceptând internările pentru naştere. Cu această taxă, se urmăreşte evitarea vizitelor medicale de către asiguraţi pentru afecţiuni minore, şi reducerea cheltuielilor pentru asigurările sociale de sănătate. Această taxă nu trebuie însă plătită, în cazul în care pacientul primeşte o trimitere scrisă din partea medicului de familie, respectiv din partea altui medic către un specialist. De asemenea, taxa nu trebuie plătită în cazul în care pacientul are o problemă medicală suportată de alte instituţii, din cadrul asigurărilor sociale, de pildă în urmă unui accident de muncă sau daca e vorba de o boală profesională.

O altă excepţie de la plata taxei sunt controalele preventive la stomatologie.

Pentru pacienţii care nu sunt asiguraţi în cadrul asigurării sociale de sănătate, nu se percepe această taxă, deoarece unitatea medicală emite  pacientului o factură pentru consultaţie şi pentru tratament.

Ingrijirea medicală în Germania este una din cele mai scumpe din lume, şi face ca asigurarea de sănătate să fie nu doar obligatorie ci şi indispensabilă.

Drept exemplu, cazarea şi masa unei zile de spitalizare ajunge undeva la 1000 de euro pe zi.

În ceea ce priveşte pacienţii asiguraţi la asigurările medicale private facturile emise de medici sau de spitale sunt trimise asigurarii private pentru achitare. Asigurarea privată virează suma pe care o suportă în contul asiguratului.

Sistemul de asigurare de sănătate în Germania este unul dintre cele mai dezvoltate din lume, şi oferă tuturor persoanelor asigurate  acoperirea  multora din cheltuielile pentru tratarea sau prevenirea bolilor.

Anumite tratamente  sunt plătite doar parţial, sau nu sunt plătite deloc de asigurările sociale de sănătate, de pildă la stomatologie şi oftalmologie.

În catalogul de servicii ( Leistungskatalog ) este stipulat ce fel de servicii medicale  sunt acoperite integral sau parţial de asigurările sociale de sănătate, ce medicamente sunt compensate şi care nu sunt compensate.

Alte servicii medicale neacoperite de casele de sănătate se pot acoperi de către asiguraţii acestora  prin încheierea unor asigurări private medicale suplimentare.

Casele de asigurări pot face excepţii de la acest catalog, în favoarea asiguraţilor,  oferindu-le acestora şi acoperirea unor servicii medicale suplimentare.