Taxa Radio/TV

Taxa Radio/TV - Gebühreneizugszentralle der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten in der Bundesrepublik Deutschland ( GEZ )

Taxa Radio-TV este o cumulare a taxei TV a celor doua programe de televiziune de stat ARD și ZDF și a taxei de transmitere radio a Radioului German și este obligatorie pentru fiecare gospodarie.

Taxa radio- tv este la momentul de fata 17,98 Euro.

Instituția GEZ este de fapt o instituție care face parte din administrația de stat ale carei principale atribuții sunt: încasarea de taxe radio-tv; aprobarea scutirii de plată a taxei radio-tv; stabilirea cuantumului taxei. GEZ primește în mod regulat informații cu privire la persoanele care și-au schimbat domiciliul sau care și-au înregistrat  un nou domiciliu de la Oficiul de Evidenta a Populatiei ( Einwohnermeldeamt ), motiv pentru care este foarte greu să vă sustrageți plății taxei radio-tv.

GEZ are și proprii agenți care au atribuția de a îi controla pe cei presupuși că se sustrag de la plata acestei taxe. Aceștia însă nu au dreptul de a intra în locuințe, ci au dreptul doar de a verifica, adică de a întreba persoanele în cauză dacă dețin aparate radio-tv. Acești agenți GEZ au un renume foarte prost în Germania, nemții fiind în marea lor majoritate de părere că li se încalcă sfera privată, evitând discuții cu aceștia. De menționat, mai este și faptul că veniturile agenților GEZ provin din comisioanele rezultate din găsirea de noi plătitori a taxei radio-tv, motiv pentru care aceștia sunt de cele mai multe ori foarte insistenți, existând și multe cazuri în care și-au depășit atribuțiile.