Transcrierea permisului de conducere

Posesorii unui permis de conducere emis de un stat membru al Uniunii Europene au posibilitatea de transcriere a acestuia într-un permis de conducere german.

Pentru transcrierea permisului de conducere sunt necesare următoarele documente:

  • pașaport / buletin;
  • fotografie biometrică actuală, de dimenșiunea 45 mm x 35 mm;
  •  permisul de conducere valabil  în original;
  • traducere legalizată, în cazul în care permisul nu este sub formă de card ci în format vechi;
  • adeverință care atestă data emiterii acestuia, în cazul în care aceasta nu este menționată pe permisul de conducere;
  • adeverință care atestă primul domiciliu de pe teritoriul german.

Obligația de transcriere a permisului de conducere revine tuturor celor care dețin un permis de conducere cu termen limitat de valabilitate în clasele C, CE, D, D1, D1E și DE sau în alte clase corespunzătoare, și se află în posesia acestuia de mai mult de 5 ani de zile de la data primei anunțări pe teritoriul german, sau au împlînit vârsta de 50 de ani.

Permisele de conducere cu termen limitat în clasele C1 și C1E sau alte clase corespunzătoare trebuie, de asemenea, transcrise odată cu împlinirea vârstei de 50 de ani.

Permisele mai sus menționate pot fi utilizate pe teritoriul german doar 6 luni de zile de la data în care condițiile pentru transcriere sunt îndeplinite.

În aceste cazuri sunt necesare și următoarele documente:

  • adeverință emisă de un medic de familie care să ateste starea de sănătate pentru clasele C,C1,CE, și C1E fără limită de vârstă cât și pentru clasele D, D1, DE și D1E până la împlinirea vârstei de 50 de ani;
  • expertiza medico-pșihologică (MPU) pozitivă emisă de un medic de specialitate, respectiv de altă instituție recunoscută de către autorități pentru posesorii permiselor care au împlinit vârsta de 50 de ani și posedă clasele D, D1, DE și D1E;
  • adeverință emisă de un medic oftalmolog pentru categoriile C,C1,CE, C1E, D, D1, DE, și D1E.

Perioada de emitere a permisului este cuprinsă între 2 până la 4 săptămâni. Posesorul noului permis de conducere va fi înștiințat în scris de către autoritatea emitentă.

Dosarul de transcriere a permisului de conducere se depune personal de către solicitant.

Ridicarea permisului de conducere german se face cu un act valabil de identitate, sau de o persoană împuternicită de titular, cu documentul de identitate al titularului, documentul de identitate al persoanei împuternicite și procura.

Taxa de transcriere a permisului de conducere este de 35 de Euro, iar pentru cele cu categorii cu termen de valabilitate limitat, taxa de transcriere este 42,60 Euro.