Drept de ședere ( Aufenthaltserlaubnis )

Fiecărui cetățean european îi este garantat dreptul de liberă alegere a domiciliului ( art. 45 Tratatul European privind Funcționarea Uniunii Europene )  și de stabilire, precum și toate drepturile conexate acestuia ( art. 49 Tratatul European privind Funcționarea Uniunii Europene ). Acest drept a fost prevăzut și de legislația secundară europeană prin adoptarea „Directivei 2004/38/CE din 29 aprilie 2004 privind dreptul la liberă circulație și la ședere pe teritoriul statelor membre pentru cetățenii uniunii și membrii familiilor acestora“.

Cetățenii Uniunii au dreptul să se deplaseze și să locuiască unde doresc pe teritoriul statelor membre – dreptul la liberă circulație - , și au dreptul în țara de rezidență, să voteze și să fie candidați în alegerile locale și în alegerile Parlamentului European. Cetățenia europeană nu înlocuiește cetățenia statului german.

Primul pas înainte de a face cererea de acordare a domiciliului în Germania este acela de a va înregistra la Oficiul de Evidența Populației (Einwohnermeldeamt) din orașul în care doriți să vă stabiliți domiciliul în Germania. După ce obtineți hârtia/adeverința  care indică domiciliul dvs. în Germania (Anmeldebescheinigung), puteți să depuneți cererea de stabilire la autoritatea de străini locală (Ausländerbehörde ) din cadrul Landratsamt. Aceasta vă va elibera adeverința privind dreptul la liberă circulație și la alegerea domiciliului în UE

( Freizügigkeitsbescheinigung ).

Alături de cererea de acordare a domiciliului aveți nevoie și de următoarele documente:

· un act de identitate sau pașaport valabil;

· două poze tip pașaport;

· dovada încheierii unei asigurări medicale;

· dovada mijloacelor financiare pentru asigurarea nivelului de trai

( Finanzierungsnachweis ); la cei care sunt angajați e nevoie de o adeverință salarială din partea angajatorului; studenții trebuie să facă dovada că au la dispoziție 700 de euro pe lună; cei care desfășoară o activitate independentă nu trebuie să facă dovada unor venituri. De precizat este faptul că în ceea ce privește dovada veniturilor lunare a cetățenilor UE, autoritățile nu sunt atât de exigente; studenții trebuie să facă o declarație pe proprie răspundere că se pot întreține pe toată durata șederii lor în Germania și nu trebuie să depună neapărat copii ale extraselor de cont;

· o adeverință de sănătate emisă de orice medic de familie din Germania

( Gesundheitszeugnis );

· un cazier, pe care îl puteți obtine ori în România ori la Consulatul

României din Germania.

În funcție de scopul cererii dreptului de ședere aveți nevoie de următoarele

documente:

· angajații: dovada de angajare sau a ofertei de angajare, semnată de angajator;

· studenții: dovada de înmatriculare la o facultate;

· cei care desfasoară o activitate independentă trebuie să facă dovada noului statut, numărul de cod fiscal sau înregistrarea la Registrul Comerțului;

Perioada de prelucrare a cererii de acordare a domiciliului în Germania

este de la o săptămână la două săptămâni. Pentru această perioadă veți primi o adeverință provizorie, care atestă faptul că ați făcut această cerere. După aprobarea cererii veți primi un drept de ședere de 5 ani și studenții vor primi un drept de ședere  de 2 ani.

În mod normal dreptul de ședere în Germania exclude posibilitatea

exercitării dreptului de muncă pe teritoriul Germaniei, în afara cazului în care acesta (dreptul de muncă obtinut în urma unui contract de muncă sau dreptul de muncă dobandit că urmare a desfășurării unei activități independente) este explicit menționată în adeverința care atestă dreptul de ședere.

Procedura care stă la baza eliberării unui drept de ședere, care să includă și dreptul de a lucra în Germania, a unui solicitant de cetățenie română este următoarea: Autoritatea locală pentru străini ( Ausländerbehörde ) va verifica, ca prim pas, dacă condițiile cerute pentru emiterea/eliberarea adeverinței care atestă dreptul de ședere pe teritoriul Germaniei, sunt îndeplinite de solicitant. Dacă aceste condiții sunt îndeplinite, Autoritatea locală pentru străini ( Ausländerbehörde ) solicită consimțământul Agenției Federale a Muncii ( Bundesagentur für Arbeit und Soziales) în vederea acordării posibilității de a  începe un raport contractual de muncă.

În mod normal acordul Agenției Federale a Muncii ( Bundesagentur für Arbeit und Soziales ) va fi acordat numai în cazul în care locul de muncă nu poate fi ocupat de un cetățean german sau de un cetățean de altă cetățenie, dar care locuieste de cel puțin 5 ani în Germania.