Indemnizaţia de maternitate (Mutterschaftsgeld)

Această indemnizaţie se vrea a fi o înlocuire salarială pe perioada concediului de maternitate prenatal şi postnatal pentru femeile care au  avut o activitate profesională.

Această se solicită printr-o cerere scrisă, în funcţie de forma de asigurare de sănătate la casele de sănătate ( gesetzliche Krankenversicherung ) ori la autoritatea naţională de asigurări ( Bundesversicherungsamt ).

Indemnizaţia se plăteşte timp de 14 săptămâni,  prenatal, începând cu 6 săptămâni înaintea termenului de naştere estimat şi atestat de medic, şi postnatal, 8 săptămâni după naştere ( pentru naşteri premature sau naşteri cu mai mult de un copil 12 săptămâni ).

În cazul în care naşterea are loc înaintea termenului preconizat de medic, numărul zilelor cu care s-a scurtat concediul de maternitate prenatal de 6 săptămâni, se adaugă concediului de maternitate postnatal.

Femeile gravide angajate şi asigurate la una din casele de sănătate ( gesetzliche Krankenversicherung ) beneficiază de maxim 13 Euro pe zi suma plătită de casa de sănătate unde sunt asigurate. Angajatorul plăteşte diferenţa până la salariul mediu net câştigat în ultimele 3 luni de zile până la începerea concediului de maternitate.

Iată şi 2 exemple:

· salariul mediu net 1300 de Euro: casa de sănătate plăteşte 13 Euro/ zi * 30 = 390 Euro lunar diferenţa de 910 Euro este plătită de angajator

· salariul mediu net 360 de Euro: casa de sănătate plăteşte  12 Euro/zi * 30 = 360 Euro lunar

În cazul în care contractul de munca ia sfârşit în perioada concediului de maternitate, suplimentul angajatorului încetează odată cu data prevazută în contract. În acest caz, indemnizaţia este recalculată de asigurarea de sănătate, şi beneficiara obţine indemnizaţia la valoarea indemnizaţiei concediului medical   ( Krankengeld ).

Gravidele angajate şi asigurate la companiile private de asigurări medicale ( private Krankenversicherung ) beneficiază de o indemnizaţie unică de 210 Euro din partea autorităţii naţionale de asigurări ( Bundesversicherungsamt ). Angajatorul plăteşte şi în acest caz diferenţa până la salariul mediu net câstigat în ultimele 3 luni până la începerea concediului de maternitate, însă acesta calculează diferenţa ca şi cum angajata ar obţine 13 Euro pe zi de la casa de sănătate ( gesetzliche Krankenversicherung ). Astfel indemnizaţia este ceva mai mică decât ultimele salarii medii obţinute înainte de concediul de maternitate.

Autoritatea naţională de asigurări ( Bundesversicherungsamt ) plăteşte de asemenea indemnizaţia unică de 210 Euro şi  pentru gravidele cu servici pe baza de 400 de Euro  ( Minijob - scutit de impozit şi taxe sociale ). Şi în acest caz angajatorul plăteşte diferenţa de la 13 Euro pe zi până la salariul efectiv. Practic plata acestuia poate fi maxim de 10 Euro lunar.

Gravidele care deţin o afacere proprie ( Selbständig ) şi care sunt asigurate voluntar la casele de sănătate ( gesetzliche Krankenversicherung ) şi care totodată cotizează la asigurarea de venit în caz de boală, obţin o indemnizaţie  care corespunde cu suma lunară asigurată de asigurarea de venit în caz de boală.

Gravidelecare deţin o afacere proprie şi care deţin o asigurare medicală privată, cât şi cele casnice nu obţin indemnizaţie.

Pentru gravidele care beneficiază de ajutor de somaj ( Arbeitslosengeld ) indemnizaţia platită de casele de sănătate este corespunzătoare cu ajutorul de somaj.