Alocaţia pentru copii ( Kindergeld )

Cetăţenii români care au copii beneficiază de alocaţie în Germania, dacă îndeplinesc următoarele condiţii:

· impozitarea nerestricţionată a veniturilor în Germania,

· renunţarea la alocaţie în România,

· depunerea unei cereri în scris la autoritatea pentru alocaţii ( Familienkasse ).

 

Alocaţia se acorda pentru :

· copii proprii sau adoptivi, a căror domiciliu se află în unul din statele membre a Uniunii Europene,

· nepoţi,  dacă  aceştia locuiesc cu bunicii în aceeaşi locuinţă/ casă;

· copii care locuiesc în acelaţi spaţiu locativ cu solicitantul alocaţiei şi care sunt îngrijiţi de către acesta.

Alocaţia se acordă pentru cei mai sus mentionaţi până la împlinirea vârstei de 18 ani necondiţionat, după care  aceasta poate fi platită în continuare în cazul în care copilul nu are un venit propriu mai mare de 8.001 Euro anual.

Alocaţia se plăteşte până la împlinirea vârstei de 25 de ani dacă copilul merge la şcoală/ liceu/ facultate ori acesta se află într-o ucenicie sau este înregistrat la forţele de muncă ca solicitant a unui loc de ucenic.

Pentru copiii cu handicap, care nu pot să se întreţină singuri, alocaţia se acordă pe termen nelimitat, cu conditia ca handicapul sa fii existat deja până la împlinirea vârstei de 25 de ani.

Alocaţia pentru fiecare copil  este de 184 de euro , pentru al treilea copil 190 de euro, iar pentru al patrulea şi următorii 215 Euro pe luna, şi poate fi obţinută retroactiv doar pe 4 luni de la înaintarea cererii.