Asigurări (Versicherungen)

Generalităţi

Istoria asigurărilor îşi are rădăcinile încă în vechiul Babilon, înainte cu 5000 de ani, când sub regele Hammurabi s-au introdus asigurările de răspundere civilă pentru clădiri. În vechiul Babilon ca si în China antică se practicau împrumuturile maritime, prin care împrumutatul/debitorul era exonerat de restituirea acestora dacă marfa sau nava sufereau pierderi, avarii sau dispariţii.

Scopul unei asigurări este distribuirea de riscuri pe întregul colectiv de asiguraţi, aceasta însemnând că riscurile fiecărui asigurat în parte vor fi suportate de către acesta. Datorită faptului că riscurile sunt suportate de întregul colectiv de asiguraţi, cotizaţia fiecărui asigurat în parte scade.

Ideea de a se asigura în caz de accidente, boală sau pentru bătrâneţe are în Germania o tradiţie îndelungată şi face parte din mentalitatea germană.

Acum 120 de ani, sub Bismark, au fost introduse asigurările sociale, cele de sănătate şi cele de pensie. Între timp există asigurări pentru orice fel de accidente, catastrofe,etc. Necesitatea încheierii unui tip sau altul de asigurări trebuie stabilit de la caz la caz.

În cazul unui muncitor, o asigurare pentru accidente de muncă este mai mult decât necesară, pe când în cazul unui birocrat acest tip de asigurare îşi pierde sensul.

În Germania asigurarea de sănătate este obligatorie şi totodata absolut necesară. Un cetăţean român, care are intenţia să se stabileasca în Germania este obligat să îşi incheie o asigurare de sănătate. Costurile serviciilor medicale în Germania sunt foarte ridicate, iar în cazul unei neasigurări medicale, acestea vor trebui suportate de persoana în cauză.

O asigurare de răspundere civilă privată îl asigură pe cel ce a încheiat-o, dar şi pe familia acestuia incluzând copii minori ( dacă e stipulat în contract ) de toate pagubele ce ar putea fi cauzate în viaţa de zi cu zi. Datorită faptului că în Germania răspunderea pentru pagubele cauzate nu este limitată valoric, o asigurare de răspundere civilă privată poate acoperi pagube de ordinul zecilor de milioane. De menţionat este faptul că, costurile pentru o astfel de asigurare sunt mici, de obicei între 50,- şi 100,- euro pe an motiv pentru care încheierea unei astfel de asigurări este de recomandat.

Un alt tip de asigurare, care prezintă importanţă, este acela de protecţie juridică,  aceasta presupunând că în cazul unui litigiu, toate cheltuielile de judecată: onorariu avocat, onorariu  avocat parte adversă ( în cazul unei sentinţe în favoarea acesteia ), cheltuieli judecatoreşti: expertize, taxe de timbru, etc., vor fi acoperite în totalitate de asigurare.

Toate firmele de asigurări din Germania au dat şi dau în cea mai mare parte dovadă de profesionalism. Cu precauţie trebuie însă văzuţi agenţii de asigurări, care v-ar putea vinde un tip de asigurare de care nu aţi avea neapărată nevoie. Un agent de asigurări îşi asigură venitul din vânzarea de asigurări, motiv pentru care va încerca să vândă orice tip de asigurare chiar dacă cel asigurat are sau nu nevoie de ea. Aceasta se poate întampla în cazul în care cel care încheie asigurarea nu are cunoştinţe bune de limba germană sau acest domeniu îi este necunoscut, lucru de care agentul de asigurări ar putea profita.

Asigurările fac însă parte din viaţa de zi cu zi a celor care traiesc în Germania, iar încheierea lor reduce cu mult riscurile financiare pe care asiguratul şi le asumă. De aceea a fi asigurat este pentru o persoană cetăţean german o condiţie obligatorie tacită a integrării în societate, motiv pentru care un cetăţean român care îşi doreste să trăiască şi să munceasca în aceasta ţară, trebuie să încerce să se alinieze şi să se identifice cu această mentalitate şi cu stilul de viaţa german.

În continuare o să vă prezentăm toate tipurile de asigurări, scopul, avantajele, costurile acestora şi dacă va sunt sau nu de folos. Cu ajutorul unor exemple, cazuri vă vom explica ce asigurări sunt neaparat necesare şi care nu.