Sectorul asigurărilor în Germania este de mulţi ani unul foarte vast şi complex. Spre deosebire de multe alte ţări, în  urmă cu câteva decenii, s-a instaurat o oarecare cultură de responsabilitate vizavi de consecinţele unor întâmplări ori fapte neprevăzute şi nedorite care pot afecta serios sau pot chiar periclita existenţa cetăţenilor. În  ziua de astăzi au mai rămas puţine riscuri, care nu pot fi asigurate printr-o poliţă de asigurare.

De aceea, protecţia consumatorului şi alţi specialişti recomandă consumatorilor încheierea anumitor tipuri de asigurări esenţiale şi facultative în  afara asigurărilor obligatorii prevăzute de lege şi a căror preţ este accesibil vizavi de utilitatea pe care o reprezintă.

Acestea sunt: