Admiterea la o facultate in Germania

Primul pas înainte de a cere admiterea la una din facultăţile de pe teritoriul Germaniei, este acela de a cere eliberarea suplimentului la diplomă, pe care România l-a introdus încă din 2005, care are la bază Sistemul European de Credite Transferabile ( ECTS ), cu cele 60 de credite corespunzătoare unui an de studiu. Acest supliment la diplomă este recunoscut în toată Uniunea Europeana şi poate fi redactat în engleză, germană şi franceză.

Cei care însă au terminat facultatea în urmă cu mai mulţi ani, dar doresc să-şi continuie în Germania studiile de masterat sau de doctorat, pot solicita la universitatea pe care au absolvit-o suplimentul la diplomă, dar şi o altă diplomă de absolvire, unde notele să fie echivalate cu credite transferabile. 

Vezi www.enic-naric.net şi apasă pe ţara Germania/ Deutschland, www.daad.de, portalul www.campus-germany.de

Pentru a putea urma cursurile unei facultăţi în Germania solicitantul trebuie să ceară recunoaşterea bacalaureatului din România, la instituţia competentă. Cu o diplomă de bacalaureat obţinută la un colegiu/liceu teoretic se poate studia la orice facultate din Germania indiferent de profil. Cu o diplomă de bacalaureat obţinută la un liceu de profil de ex. economic solicitantul poate studia numai la o facultate cu acelaşi profil de ex. economic, profil identic cu cel al diplomei de bacalaureat, adică la o Fachhochschule. Dacă totuşi solicitantul doreşte să urmeze cursurile unei alte facultăţi, care nu e de profil, de ex. medicina, va trebui să facă o completare a bacalaureatului din România şi să obţină în urma absolvirii unei şcoli specializate în acest sens (Studienkolleg) o diplomă de bacalaureat în Germania, de profil teoretic.

Solicitanţii trebuie mai apoi să-şi aleaga facultatea la care vor să urmeze cursurile. În cadrul facultăţilor există birouri care se ocupă cu admiterea studenţilor străini, aşa numitele (Ausländerämte – Internationale Angelegenheiten). O altă condiţie de admitere la facultate este şi aceea de a dovedi că persoana de cetăţenie română are suficiente cunoştinţe de limba germană pentru a urma cursurile unei facultăţi în Germania, prin susţinerea examenului eliminatoriu de limbă germană DSH, TestDaF, ZOP.

Anumite certificate de limba germană dobândite în România sunt recunoscute şi în Germania, motiv pentru care, în cazul în care acesta va fi recunoscut, solicitantul nu mai trebuie să susţină examenul de limbă la facultate.

Dacă cunoştinţele de limbă germană sunt minimale persoana cetăţean român trebuie să urmeze cursuri intensive de limba germană, după care să dea examenul de limbă la facultate. Nivelul de limbă ce trebuie avut pentru a fi admis este diferit de la land la land.

Cei care vor să facă în Germania un Master/Magister sau Doctorat trebuie, de asemenea, să se adreseze biroului Ausländeramt/Internationale Angelegenheiten din cadrul facultăţii alese.