Perspective

În Tratatul European privind Funcționarea Uniunii Europene, modificat prin Tratatul de la Lisabona din decembrie 2007, se prevede în art. 53 ( ex. art. TCE ) faptul că „Parlamentul și Consiliul European vor adopta directivele privind recunoașterea reciprocă a diplomelor, certificatelor și a altor titluri oficiale de calificare, precum și privind coordonarea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre cu privire la accesul la activitățile independente și la exercitarea acestora“.

În mod normal fiecărui cetățean european trebuie să îi fie garantat dreptul de a-și putea practica profesia/meseria în orice stat al Uniunii Europene, motiv pentru care s-a ratificat la Lisabona la 11 aprilie 1997, „Convenția cu privire la recunoașterea atestatelor obținute în învățământul superior în statele din regiunea Europei“ , iar în 2007 a fost elaborată de Consiliul și Parlamentul European, „Directiva 2005/36/CE“ privind recunoașterea calificărilor profesionale.

Uniunea Europeana și-a dorit, prin aceasta, crearea și promovarea transparenței calificărilor în Europa. Ea s-a putut realiza printr-o intensificare a colaborării în domeniul calificărilor profesionale, prin crearea unor măsuri concrete atât în domeniul calificărilor profesionale cât și în domeniul educației/instruirii/pregătirii profesionale, precum și prin încercarea înlăturării diferențelor în cadrul Uniunii în ceea ce privește pregătirea școlară. S-au elaborat și câteva instrumente care vin în ajutorul cetățeanului european cum ar fi: Sistemul național de informații pentru întrebări referitoare la recunoașterea academică ENIC/NARIC, Sistemul de evaluare a materiilor după credite transferabile ECTS și portofoliul EUROPASS, acesta din urmă cuprinzând cinci documente: Curriculum Vitae, pașaportul lingvistic, suplimentul la cerificatul european, supliment la diplomă, documentul de mobilitate Europass care se dorește a fi un portofoliu personal de documente pe care cetățenii îl pot folosi pentru a-și face cunoscute calificările în Europa, în vederea facilitării accesului pe piața muncii sau al accesului la programe de educație și formare. Scopul Sistemului – Europass este acela ca pregătirile, calificările solicitantului să fie clare și ușor de înțeles pentru orice angajator sau pentru orice instituție de învățământ de pe teritoriul Europei.