Noțiunea de recunoaștere

Românii care intenționează să studieze sau să lucreze în Germania sunt condiționați de obținerea recunoașterii diplomelor de studii sau a calificării/meseriei pe care aceștia au avut-o în România. Recunoașterea se va putea face la instituțiile de formare competente de la nivelul land-ului în care locuiesc sau vor locui.

Înainte de a cere recunoașterea unei diplome sau a unei calificări profesionale, persoana în cauza trebuie să știe deja care sunt intențiile sale pe piața muncii în Germania adică:

  • dorește recunoașterea profesională, pentru a-și exercita meseria/profesia avută în țară;
  • dorește recunoașterea diplomei școlare pentru a putea face în  Germania o pregătire profesională și a învăța o meserie;
  • dorește să studieze în Germania sau vrea să-și recunoasca studiile deja absolvite în România.

În cadrul procedurii de recunoaștere este vorba de o verificare făcută de către o instituție competentă a pregătirii ce reiese din diplome, atestate, etc. dar și de o comparare cu o diplomă sau o calificare obținută de un cetățean german la același nivel și în același domeniu.

Persoana în cauza va trebui să facă o cerere de recunoaștere a diplomei sau a calificării profesionale. Dacă calificarea va fi recunoscută, persoana solicitantă va fi înștiințată în scris printr-o decizie emisă de instituția înzestrată cu recunoașterea calificărilor din landul în care cetățeanul român își are domiciliul.

Așadar, în funcție de meserie și în funcție de domiciliu se va stabili atribuirea recunoașterii instituției competente.

În cazul unei recunoașteri școlare sau academice, în vederea unei evaluări corecte, instituțiile competente vor apela la informațiile cuprinse în banca de date ANABIN, care este coordonată de „Oficiul central de formare pentru străini“ – ZAB.

Procedurile de recunoaștere diferă de la un land la altul, iar oficiile care se ocupă cu recunoașterea diplomelor sau a calificărilor profesionale sunt în număr ridicat și funcționează după proceduri stabilite autonom.