Pentru ca Educatorii/Educatoarele să poata cere recunoașterea profesiei lor în Germania trebuie să facă dovada că au practicat această meserie în România.

De cele mai multe ori recunoașterea acestei profesii este condiționată. În cazul unei recunoașteri parțiale solicitantul are dreptul de a alege între un test de evaluare aptitudini în dreptul familiei și al minorilor și o măsură de echivalare a aceleiași pregătiri, cum ar fi: aceea de a face unele cursuri suplimentare la o instituție specializată.

Durata unui astfel de studiu în Germania este de trei ani dintre care: doi ani teoretici și un an de practică. Solicitanții trebuie, de asemenea, să stăpânească foarte bine limba germană și să aibă un certificat de limbă recunoscut în Germania.