Recunoașterea profesiei de profesor în Germania este posibilă, însă ca și în cazul celorlalte profesii există o serie de excepții. Problematica ridicată se referă la perioada de stagiatură ( Refendariat ) și la faptul că în multe țări europene nu se recurge la o specializare dublă a profesorilor, adică la două materii de predare diferite, ci numai la o singură materie.  Referitor la cel de-al doilea motiv este de precizat faptul că România este singura țară din UE, pe lângă Germania, în care se prevede o pregătire a profesorilor la două materii principale.

În cazul procedurii de recunoaștere se recurge la verificarea materiilor din timpul studiilor universitare și la verificarea duratei studiilor.  Dacă autoritatea competentă va considera că studiile din România nu se pot echivala, persoana în cauza are posibilitatea de a susține un examen de evaluare a aptitudinilor, sau se va lua o „măsură de adaptare“ la studiile de profesorat, care de fapt îmbracă tot forma stagiaturii și obligațiile ce trebuie îndeplinite de un student în această perioadă a studiului  (participarea la seminare, predarea asistată la școli,etc. ).

O condiție esențială a admiterii este aceea de a avea cunoștințe foarte bune de limba germană.

Profesorii de limba germană, nu sunt recunoscuți în Germania, datorită faptului că în România, limba germană a fost studiată ca și limbă străină și nu ca și limbă maternă. Profesorii de istorie sau de științe sociale nu sunt recunoscuți. O șansă mai mare de recunoaștere o au profesorii de matematică și de științe ale naturii, dar aceasta depinde din nou de land-ul unde au făcut cererea.

Profesia de învățător de școală generală nu este recunoscută în Germania.