Kinderkrippe ( Creşă )

Kinderkrippen ( Creşe ) sunt în Germania instituţii de îngrijire a copiilor de la 0 până la 3 ani. În cadrul creşelor se mai face o împărţire a acestora în funcţie de vârsta copiilor, aşadar copiii vor putea fi încadraţi fie la Liegekrippe ( grupa de sugari de la 0 la 6 luni ), fie la Krabbelkrippe ( grupa de sugari de la 6 luni până la 12 luni ) sau dacă au împlinit un an la Laufkrippe.

Personalul care lucrează în creşele din Germania este reprezentat de educatoare şi de îngrijitoare/îngrijitori copii.

Una dintre problemele majore din Germania este dată de numărul redus de locuri din cadrul învăţământului preşcolar. Este de recomandat ca cei care au neapărat nevoie de un loc într-o creşă să îşi înscrie copilul din timp, pentru a avea siguranţa obţinerii unui loc. În foarte multe cazuri părinţii îşi înscriu copii nenăscuţi, evitând astfel trecerea lor pe listele lungi de aşteptare.

Din acest motiv, precum şi datorită faptului că ocuparea unui loc în cadrul unei creşe sau Tagesmutter este destul de costisitor, face ca foarte multe mame să ramână acasă sau să lucreze cu program redus. Cea de a doua variantă presupune de cele mai multe ori un venit modest, din care poate nici nu se pot acoperi cheltuielile cauzate cu ocuparea unui loc în sistemul de învăţământ preşcolar.

Costurile legate de ocuparea unui loc în cadrul unei creşe sunt diferite de la o creşă la altă facând ca diferenţele să fie destul de mari de la 50€ până la 600€ pe lună. Mâncarea şi băutura nu sunt incluse în aceste costuri. Factorii care generează această fluctuaţie sunt daţi de: tipul de instituţie de care aparţine creşa ( de stat sau privată, non profit, etc. ), de venitul părinţilor, de numărul de ore ales. În unele cazuri sociale statul german, prin oficiul de asistenţă socială pentru tineret, poate prelua, dacă condiţiile sunt îndeplinite, costurile generate de ocuparea unui loc în cadrul unei creşe.