Sistemul de notare european

ECTS ( The European Credit Transfer System ) – Sistemul European de Transfer al Creditelor a fost introdus de Comisia Europeană cu scopul de a facilita accesul studenţilor străini pe piaţa universitară europeană, pentru a asigura trasparenţa şi mobilitatea acestora în Europa.  Principalul obstacol în calea mobilităţii şi afirmării studenţilor pe piaţa europeană a fost insuficienţa cu care s-au recunoscut studiile şi diplomele studenţilor străini. Aşadar s-a dorit o unitate pe plan european în acordarea notelor, pentru o mai bună apreciere a acestora. Un an universitar are 60 de credite.

Rezultatele examenelor sunt exprimate prin note. Pentru o mai mare transparenţă a acestora s-a elaborat şi aici o scală europeană de notare.

Notare generală

Puncte

Notare – Numerus Clausus - Puncte

Notare

ECTS

Evaluare

1 – 1,5

12 – 18

A

excelent

1,6 – 2,3

9 -  11

B

foarte bine

2,4 – 2,9

7 -  8

C

bine

3,0 – 3,5

5 -  6

D

satisfăcător

3,6 - 4

4

E

suficient

> 4

0 - 3

F

insuficient