sistemul de notare german

Sistemul de notare german cuprinde note de la 1 pentru foarte bine până la 5 pentru insuficient. Pentru o mai bună diferenţiere a meritelor se pot acorda şi note cu zecimale, astfel:

Nota - Puncte

Modul de notare

1,0 – 1,5

excelent

1,6 – 2,5

foarte bine

2,6 – 3,5

bine

3,6 – 4,0

suficient

4,1 – 5,0

insuficient

La universităţile care au ca şi condiţie de admitere Numerus Clausus (adică numărul de locuri este limitat) sistemul de notare diferă, după cum urmează:

Nota - Puncte

Modul de notare

16 – 18

excelent

13 – 15

foarte bine

10 -  12

bine

7 – 9

satisfăcător

4 – 6

suficient

1 – 3

insuficient

0

-